För tidsbokning och frågor, ring: 08-34 85 78.

Stötvåg

Stötvåg
april 26, 2015 Hans

Stötvåg är en effektiv behandlingsmetod

Stötvågsbehandling är en effektiv behandlingsmetod som används vid följande skador:

 • hälsporre
 • musarm
 • tennisarmbåge
 • löparknä
 • hopparknä
 • hälseneinflammation
 • tendinos
 • benhinneinflammation
 • trochanterit
 • kalkaxel

Behandlingsmetoden är även effektiv vid behandling av andra skador i axlar och rygg.

Fördelar med stötvågsbehandling

 • effektiv vid behandling av mjukdelsvävnader
 • ingen risk för infektion
 • behandlad vävnad tål normal belastning snabbt och patienten kan fortsätta med arbete och andra aktiviteter under behandlingsperioden
 • ingen ytterligare medicinering behövs
 • behandling med kortisoninjektion respektive operation kan i många fall undvikas
 • lägre risk för återfall jämfört med kortisoninjektioner och användning av antiinflammatorisk medicin

Vid stötvågsbehandling stimuleras ytlig eller djupare liggande vävnad med hjälp av ljudvågor med ett givet tryck och frekvens. Behandlingen ger en rad olika effekter som t ex minskad smärta genom överstimulering av nociceptorer, reducering av kalkinfällning i senvävnad, förändring av cellaktivitet och förändring av transporten genom cellmembranet.

Väl beprövad metod

Stötvågsbehandling är en behandlingsmetod som är vetenskapligt dokumenterad och välbeprövad. Behandlingsmetoden används för att förbättra eller eliminera smärt- och sjukdomstillstånd i muskler, ben, senor och senfästen.

Vid genomgång av studier med hög kvalitet har stötvågsbehandling visat sig vara en både effektiv och säker behandlingsmetod för en rad olika skador som därför rekommenderas som ett alternativ till traditionell behandling.

Först för njursten

Behandlingsmetoden användes första gången 1980 på ett sjukhus i Tyskland vid behandling av en njursten. Därefter har stötvågsapparaten utvecklats och flera studier har genomförts och behandlingsområdena breddats. Sedan mitten av 90-talet har användningen av behandlingsmetoden ökat kraftigt.